Sol üst çubuktaki “SharePoint” metnini değiştirme

Her yeni SharePoint 2013 sitesinde en üstteki çubuğun (mavi çubuk) solunda “SharePoint” metni yer alır. Bu metin SharePoint 2013 yeni oluşturulan “SuiteBarBrandingDelegate” isimli kontrol tarafından sağlanmaktadır. Dolayısıyla bu kontrolün geçersiz kılınmasıyla (üzerine yeni bir kontrol yazılarak) istenilen değişiklikler yapılabilir. Ancak amacınız herhangi bir kod yazmadan sadece metni değiştirmek ise aşağıdaki 3 satırlık PowerShell betiği ile bunu kolaylıkla yapabilirsiniz.

$webApp = Get-SPWebApplication http://sharepoint_web_app
$webApp.SuiteBarBrandingElementHtml = "Your text"
$webApp.Update()

SuiteBarBrandingDelegate kontrolünün nasıl geçersiz kılınacağı ile ilgili daha detaylı bilgi için aşağıdaki linke bakabilirsiniz:

http://www.learningsharepoint.com/2013/02/22/change-sharepoint-in-top-left-bar-in-sharepoint-2013-with-logo/#ixzz2e6qqKDbG

Leave a comment

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: